TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Projektai2

   


  Projektų sąrašas:  

  1. PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „TAURAGĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007-2013 M. STRATEGIJA“ II PRIORITETO „TAURAGĖS RAJONO KAIMŲ GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS, SKATINANT VIETOS BENDRUOMENĖS AKTYVUMĄ“ 2. 1 PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
   

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės pr. 19, energetinių charakteristikų gerinimas (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-074)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 21, energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti.

  Projekto uždaviniai: Planuojamos įgyvendinti šios energijos taupymo priemonės: langų ir lauko durų keitimas, išorinių sienų ir šlaitinio stogo šiltinimas, grindų virš pusrūsio šiltinimas, šildymo sistemos ir apšvietimo bei elektros instaliacijos rekonstrukcijos darbai.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bendri energijos sutupymai kasmet sudarys apie 552,4 MWh/ metus (nuo savitųjų šilumos nuostolių). Atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas, kas yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. lapkritis – 2012 m. balandis

  Projekto vertė: 3 000 000, 00 Lt

   

   


  Projekto pavadinimas: Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo įstaigose“ (Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-71-008)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas - mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Tauragės miesto ugdymo įstaigose.

  Projekto uždaviniai: Seni langai bei lauko durys keičiami naujais.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus visi seni langai bei lauko durys pakeisti naujais.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn – 2010 m. lapkričio mėn

  Projekto vertė: 311 200,00 Lt


   

   

  Projekto pavadinimas: Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas Tauragės rajone.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti parką prie Jūros upės, siekiant prisidėti prie turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtros Tauragės mieste

  Laukiami rezultatai: Pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis numatoma sutvarkyti 1,0972 ha ploto parką prie Jūros upės bei pritaikyti jį viešosioms turizmo reikmėms.

  Įgyvendinant projektą numatoma įrengti viešąją infrastruktūrą - suformuoti išorinių ir vidinių parko takų sistemą, įrengti apšvietimą, rekreacinius ir mažosios architektūros įrenginius, informacinį-turistinį stendą bei sutvarkyti gamtinę aplinką.

  Projekto tikslinė grupė – vietiniai ir atvykstantieji turistai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. vasaris

  Savivaldybės biudžeto lėšos: 316 168, 00 Lt

  Projekto koordinatorius: Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


   

  Projekto pavadinimas: Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-008)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – plėtoti viešąją aktyvaus poilsio infrastruktūrą, skirtą vandens turizmui organizuoti Tauragės rajone

  Projekto uždaviniai: Sukurti ir išplėtoti Jūros upės vandens turistinės trasos viešąją turizmo infrastruktūrą,sudarant tinkamas turizmo ir poilsiavimo sąlygas.

  Laukiami rezultatai: Inicijuojamu projektu planuojama išvalyti Jūros upės vagos dalį Tauragės mieste nuo Jūros užtvankos iki vasaros estrados taip pagerinant plaukimo sąlygas ir įrengti poilsiavietę prie Jūros upės.

  Poilsiavietėje numatoma įrengti teritorijos apšvietimą, 2 automobilių stovėjimo aikšteles, suformuoti paplūdimį, įrengti pliažo tinklinio aikštelę, sporto įrenginių zoną, pastatyti pavėsines, suoliukus, persirengimo kabinas bei informacinį stendą ir įrengti mini prieplauką vandens turistams.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. rugsėjis

  Projekto vertė: 1 449 308,00 Lt

  Paramos lėšos: 1 100 000,00 Lt

  Projekto koordinatorius: Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

   

   


   

  Projekto pavadinimas: Kompleksinis pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms (projekto kodas Nr.VP3-1.3-ŪM-02-V-01-042)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – skatinti kultūrinio turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtrą Tauragės rajone.

  Projekto uždaviniai: Atlikti Tauragės pilies tvarkomuosius darbus, pritaikant ją viešosioms kultūros ir turizmo reikmėms.

  Laukiami rezultatai: Šiuo metu Tauragės miesto centre esantis kultūros paveldo objektas yra tik iš dalies pritaikytas viešiesiems turizmo poreikiams, pažintiniams tikslams. Didelė dalis pilies patalpų yra avarinės būklės.

  Siekiant skatinti turizmo plėtrą rajone, projekto įgyvendinimo metu numatyti atlikti šiuos darbus:

   

  • pilies pietvakarinio korpuso 2C2p priestato (1C1p) fasado restauracija. Jame įrengiamos muziejaus eksponatų saugyklos;
  • šiaurės vakarinio korpuso (3C2p) I-II aukštų ir mansardos rekonstrukcija. Po rekonstrukcijos I – ame aukšte bus įrengtos turizmo informacijos centro patalpos, rekonstruotos vaikų bibliotekos patalpos. II – ame aukšte įrengtos muziejaus administracijos patalpos, įrengta istorijos ekspozicija. Mansardoje bus įrengtos personalo patalpos;
  • restauruotas pilies bokšto (10C2p) fasadas;
  • restauruoti pilies priklausinio - tvoros fragmentai;
  • rekonstruotas vidinis pilies kiemas.

  Projekto metu sukurtas daugiafunkcinis turistų traukos centras pritrauks vietinius ir užsienio turistus, paslaugų kompleksiškumas ir įvairovė darys teigiamą įtaką sezoniškumui, bei gerins rajono įvaizdį, stiprins konkurencingumą.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai – specialioji Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa.

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2012 m. gegužė

  Projekto vertė: 3 959 816, 00 Lt

  Paramos suma: 3 959 816, 00 Lt

  Projekto koordinatorius:  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-71-001)

  Projekto vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas: Užtikrinti Tauragės regiono savivaldybių veiklos skaidrumą ir sprendimų priėmimo kokybę.

  Projekto uždavinys: Elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimas Tauragės regiono savivaldybėse.

  Laukiami rezultatai: Projektu siekiama aktyvinti Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono bei Pagėgių savivaldybių ir gyventojų sąveiką, didinti savivaldybių veiklos skaidrumą, užtikrinti gyventojams aktualios informacijos prieinamumą, galimybę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams, suteikti galimybę piliečiams per savivaldybių tarybų darbo kadenciją įsitikinti, kurie politikai ar partijos geriausiai atstovauja jų interesus, panaudojant elektroninės demokratijos priemones, paremtas informacijos ir ryšių technologijomis. Projekto metu bus sukurtos dvi elektroninės paslaugos, apmokomi informacinių sistemų naudotojai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“.

  Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia – 2010 m. vasario 10 d., pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 31 d.

  Projekto vertė: 751 147,00 Lt

  Kontaktinis asmuo:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 

   

  EUROPOS SĄJUNGA FINANSUOS PROJEKTĄ, KURIO METU TAURAGĖS APSKRITIES SAVIVALDYBĖSE BUS ĮDIEGTOS ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PASLAUGOS ( 43.0 kb )

   


   

   

  Projekto pavadinimas: „Tauragės seniūnijos Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-006

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – kompleksiškai sprendžiant esamas Taurų kaimo problemas didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti bei vietos bendruomenės reikmėms pritaikyti Taurų kaimo viešuosius objektus ir gyvenamąją aplinką.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas ir bendruomenės reikmėms pritaikytas iš dalies naudojamas pastatas Alėjos g. 3; įrengta aikštė ir sutvarkyta aplinka prie atnaujinto pastato Alėjos g. 3; įrengtas privažiavimas prie pradinės mokyklos Eglių g. atkarpoje, rekonstruota Putinų gatvė ir Senvagės gatvės dalis; įrengtas sporto aikštynas Tilžės pl. 43; pastatytas stendas Tauragės dvaro parko prieigose, siekiant pabrėžti vietovės unikalumą bei jos istorinę vertę. Stende bus pateikiama lankytinų vietų sąrašas, žemėlapis bei trumpi aprašymai; taip pat bus įrengta poilsio zona prie daugiabučių namų.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. vasario mėn – 2012 m. sausio mėn

  Projekto vertė: 6.402.580,00 Lt

  Paramos suma: 5.922.386,50 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. pakaitinė vyr. specialistė Jolanta Valantiejūtė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: jolanta.valantiejute@taurage.lt

   

   


   

   

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas (projekto kodas Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-71-003)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – detalizuoti Tauragės miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, siekiant sukurti planuojamoje teritorijoje pilnavertę gyvenimo, poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką

  Projekto uždaviniai: Parengti Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialųjį planą.

  Laukiami rezultatai: Projektu „Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas“ bus parengtas specialusis planas, kurio pagalba bus detalizuota bendruoju planu nustatyta planinė ir erdvinė struktūra, suplanuotos visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, išspręsti gamtinės aplinkos ir urbanistinės erdvinės kompozicijos klausimai, nustatytos plėtros kryptys ir prioritetai, tendencijos, prognozės ir problemos. Planuojama teritorija ~ 130 ha.

  Įgyvendinus projektą Tauragės rajono savivaldybė vykdys jai priskirtas funkcijas teritorijų planavimo srityje, kryptingai organizuos žemesniojo lygmens (detaliojo) planavimo dokumentų rengimą, bus užtikrintas sistemingas teritorijos darnus vystimasis, racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas kuriant pilnavertę gyvenimo, darbo, poilsio bei rekreacijos aplinką Tauragės mieste.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2011 m. sausis

  Projekto vertė: 393.453,00 Lt

  Paramos suma: 334.435,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ SIEKIA DARNIOS MIESTO TERITORIJOS URBANISTINĖS PLĖTROS ( 167.5 kb )


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas (projekto kodas VP1-4.2-VRM-03-V-01-019)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – padidinti Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo efektyvumą bei kokybę

  Projekto uždaviniai: Sukurti ir įdiegti vidaus administravimo ir veiklos valdymo sistemas

  Laukiami rezultatai: Tauragės rajono savivaldybė numato įgyvendinti projektą siekiant tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Projekto metu administracijoje bus įdiegta finansų apskaitos valdymo sistema, optimizuota strateginio planavimo tvarka, sukurti ir pritaikyti strateginio planavimo procesui geoinformacinių duomenų informacinė sistema. Projekto tikslinė grupė – Tauragės rajono savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Projekto metu bus apmokyti 66 darbuotojai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2013 m. sausis

  Projekto vertė: 1.491.831,00 Lt

  Paramos suma: 1.268.055,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 


   

  Projekto pavadinimas: "Vieno langelio" principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje (projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-034)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – gerinti viešųjų paslaugų teikimo ir aptarnavimo procedūras Tauragės rajono savivaldybėje

  Projekto uždaviniai: Sukurti ir įdiegti „vieno langelio“ principu veikiančią piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą

  Laukiami rezultatai: Siekiant gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų efektyvumą, teikiamų paslaugų operatyvumą, sumažinti laiko ir finansines sąnaudas nuspręsta savivaldybėje įdiegti aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą „vieno langelio“ principu. Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti teiktinų paslaugų sąrašą ir metrikas, parengti darbo aprašus ir darbo reglamentus – asmenų prašymų nagrinėjimo, priėmimo, konsultavimo tvarkas, dirbančiųjų vieno langelio principu darbuotojų pareigybių aprašymus, harmonizuoti ir standartizuoti programinę įrangą tarp administracijos skyrių, padalinių, įdiegti paslaugų valdymo sistemą, paslaugų valdymo sistemą integruoti su dokumentų valdymo sistema, įdiegti eilių valdymo sistemą, surengti savivaldybės darbuotojų mokymus.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovas – 2013 m. vasaris

  Projekto vertė: 757.063,00 Lt

  Paramos suma: 642.520,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


   

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71-004)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – formuoti palankų rajono įvaizdį, siekti darnaus vystimosi ir didesnio viešojo administravimo efektyvumo parengiant galimybių studiją bei atnaujinant strateginį plėtros planą

  Projekto uždaviniai: Parengti Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujinti strateginį plėtros planą

  Laukiami rezultatai: Nuoseklus ir sistemingas rajono vystimasis užtikrinai subalansuotą, stabilią rajono ekonomiką, pajamas bendruomenei, didesnius surenkamus mokesčius ir darbo vietas viešajame ir privačiame sektoriuje. Rajono vystimosi darna priklauso nuo stiprios investicinės aplinkos bei palankaus įvaizdžio suformavimo. Tauragės rajonas iki šiol neturi aiškios įvaizdžio formavimo strategijos, nėra identifikuotų investicinių teritorijų. Siekiant suformuoti palankų rajono įvaizdį, didinti teritorinę socialinę sanglaudą ir užtikrinti tolygią rajono plėtrą, būtinos investicijos į tinkamus dokumentus (strateginius planus, galimybių studijas, tyrimus, analizes), kurie sudarytų sąlygas sumažinti netolygumus tarp regionų ir jų viduje. Todėl numatoma parengti „Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo“ galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujinti Tauragės rajono strateginį plėtros planą 2008-2013 m.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. vasaris – 2011 m. vasaris

  Projekto vertė: 96.000,00 Lt

  Paramos suma: 81.600,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

  PARENGTA TAURAGĖS RAJONO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO GALIMYBIŲ STUDIJA. ATNAUJINTAS RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS 2008-2013 METŲ PLANAS ( 87.5 kb )


   

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės ir Šilalės savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-002)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto partneris: Šilalės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tobulinti Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinti regiono plėtrą

  Projekto uždaviniai: Pravesti Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų politikų ir darbuotojų specializuotus mokymus

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą, t.y. pravedus specializuotus 12-os modulių mokymus 32 asmenims pagal specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros programą, stiprės Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių darbuotojų kvalifikacija vienoje iš prioritetinių regioninės politikos, viešojo administravimo tobulinimo ir minėtų savivaldybių kvalifikacijos kėlimo sričių – gebėjimų, susijusių su strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinimas. Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių atstovai įgytas plataus spektro viešojo administravimo srities žinias galės panaudoti ne tik siauram savo kuruojamos srities geresniam funkcijų vykdymui, bet ir siekti sinerginio efekto rengiant ir įgyvendinant strateginius plėtros tikslus.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2012 m. balandis

  Projekto vertė: 268.800,00 Lt

  Paramos suma: 228.480,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės miesto M. Mažvydo gatvės atkarpos nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki galo rekonstrukcija (projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-001)

   

  Projekto vykdytojas:  Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – plėsti ir modernizuoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą

  Projekto uždaviniai: gerinti Tauragės miesto M. Mažvydo gatvės techninius parametrus.

   

  Laukiami rezultatai: Bendras M. Mažvydo gatvės ilgis yra 0,86 km. Rekonstrukcija numatyta 0,649 km atkarpoje nuo sankryžos su J. Tumo-Vaižganto gatve iki galo. Dabartinė gatvės būklė bloga, žvyro danga vietomis duobėta. Žiemos ir polaidžio metu gatvė tampa sunkiai išvažiuojama dėl sniego ar purvo sluoksnio. Vasaros metu, kuomet žvyro danga sausa, automobiliai kelia dulkes, kurios apsunkina vairavimą bei daro neigiamą poveikį šalia gatvės gyvenantiems žmonėms. Įgyvendinus projektą, bus išasfaltuotas 649 m ilgio gatvės ruožas, įrengta apie 1300 m šaligatvių bei dviračių takų, įrengtas gatvės apšvietimas, paklota 561 m nuotekų tinklų. Po rekonstrukcijos 33 proc. sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas.

  Finansavimo šaltinis (-iai):  ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugsėjis – 2010 m. balandis

  Projekto vertė: 1 071 669,74 Lt

  Paramos suma: 1 023 444,60 Lt

  TAURAGĖJE BUS DAR VIENA REKONSTRUOTA GATVĖ ( 208.7 kb )

   

   


   

  Projekto pavadinimas: "Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos "Modulio" sporto salės pastato ir inžinerinės sistemos renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą", Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-002

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – nustačius pagrindines problemas įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias energijos taupymą ir pagerinančias pastato atitvarų ir inžinierinių sistemų būklės charakteristikas.

  Projekto uždaviniai: - sumažinti pastato išorinių konstrukcijų pralaidumą šilumai.

  Laukiami rezultatai: Neefektyvaus energijos vartojimo problemos sprendimas susideda iš keleto esminių priemonių: langų ir durų keitimo; atitvarų apšiltinimo; stogo šiltinimo; šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstrukcijos; rekuperacinės sistemos įrengimo. Rekonstruojamų patalpų plotas-2284,77kv.m.Projekto dėka Tauragės rajone pagerės švietimo, sporto infrastruktūros kokybės ir energetinis efektyvumas, tuo pačiu padidės Tauragės regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2009 m. gegužis – 2010 m. spalis

  Projekto vertė: 1 976 013,00 Lt, iš jų 15 257 Lt savivaldybės biudžeto lėšos

  Paramos suma: Projektui skirtas finansavimas - 1 960 756,00 Lt 
                                                            iš jo ES dalis - 1 666 642,60 Lt

   


   

  Projekto pavadinimas:  Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos Tauragėje, J. Tumo- Vaižganto g. 123, rekonstravimas (vienas korpusas).

  Projektas vykdomas 2009-04-14–2009 -08-14

  Projekto vertė: 1,2 mln. Lt

  Projekto tikslas: Rekonstruoti „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą (vieną korpusą).

  Projekto veikla: statybos, elektrotechnikos, vėdinimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai;
  priešgaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių, kompiuterių įrengimas.


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės rajono Skaudvilės užtvankos ant Ančios upės aukštutinio bjefo rekonstrukcija.

  Projektas vykdomas: 2008–2009 m.

  Projekto vertė: 1 185 000 Lt

  1 035 000 Lt – iš  ES struktūrinių fondų (Kaimo plėtros priemonių)

  150 000 Lt – savivaldybės biudžetas.

   


   

  Projekto pavadinimas: Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa.

  Projektas vykdomas: 2007–2011 m.

  Projekto vertė:

  2007 metais – 187 945 Lt (iš valstybės biudžeto 151 520 Lt)

  151 520 Lt iš valstybės biudžeto.

  36424 Lt iš savivaldybės biudžeto.

  2008 metais – 400 000 Lt.

  320 000 Lt  iš valstybės biudžeto.

  80 000 Lt iš savivaldybės biudžeto.

  Prašymai dėl būsto pritaikymo asmenims su judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimais priimami Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 111 kab. (tel. 62 836).


   

  Projekto pavadinimas: Nemuno žemupio I investicinis etapas.

  Finansuojamas ES Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

  Numatyta atlikti Tauragės miesto ir Skaudvilės  naujų nuotekų valymo įrenginių statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, 3 siurblinių rekonstrukcija, 3 naujų siurblinių statyba.

  Pasirašytos  sutartys 2007-10-23 Nr. 51S-405 dėl Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros (Tauragės m. 1  dalis) ir 2007-12-27 Nr. 51S-514 dėl Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros (Tauragės m. 2  dalis) rangos darbų su UAB ,,Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“.

  Projekto vertė:

  Kaina 1 dalies darbų – 20 417 578,88 Lt  su PVM

  Sutarties trukmė – 31 mėn. (iš jų darbai atlikti per 18 mėn., 12 mėn. pranešimų apie defektus, 28 d. atlikimo pažymos išdavimas).

  Kaina 2 dalies su PVM  21.821 621,02 Lt 

  Sutarties trukmė – 25 mėn. (iš jų 12 mėn. darbų baigimo laikas, 12 mėn. pranešimų apie defektus, 28 d. atlikimo pažymos išdavimas).

  1 dalies darbai pradėti 2007 m. gruodžio mėn. Maironio ir Puntuko gatvėse.

  Atlikta darbų:

  §  Įrengta vandentiekio tinklų – 84 metrai (iš 4590 metrų),

  §  Įrengta nuotekų tinklų – 530 metrų (iš 5991 metro).


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės regioninio ekonomikos augimo centro kompleksinės plėtros 2007 -2013 metų investicinė programa.

  Projektas vykdomas: 2007–2013

    2007 m. įvykdyta  M. Mažvydo alėjos rekonstrukcija – 1 500 000 Lt.

  Projekto vertė:   ESSF (Europos Sąjungos struktūriniai fondai) – 42 287 000 Lt

      Nacionalinio biudžeto lėšos – 7 462 000 Lt

      Iš viso – 49 749 000 Lt

  Projekto tikslas: Didinti Tauragės miesto – regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti.

  Projekto veikla:

  Tauragės miesto centro nuo J. Tumo- Vaižganto g. iki Dariaus ir Girėno g. kompleksinis sutvarkymas.

   2007–2009

  ESSF - 9 500 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 1 676 000 Lt

  Iš viso - 11 176 000 Lt

  Dalies Stoties g. ir Prezidento g. viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką.

  2007–2009

  ESSF – 5 000 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 882 000 Lt

  Iš viso – 5 882 000 Lt

  Miesto centro (nuo Dariaus ir Girėno g. iki J. Tumo- Vaižganto g., apimant visas gatves, esančias tarp Bernotiškės ir Jūros g.) pastatų fasadų ir viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, sukuriant patrauklią aplinką biurų, bankų bei prekybos verslui vystyti.

  2008–2010

  ESSF – 5 000 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 882 000 Lt

  Iš viso – 5 882 000 Lt

  Vytauto g. atkarpos nuo Dariaus ir Girėno g. iki Aerodromo g. teritorijos sutvarkymas, sukuriant patrauklią aplinką privatiems investuotojams.

  2009–2010

  ESSF – 5 000 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 882 000 Lt

  Iš viso – 5 882 000 Lt

  Tauragės pilies ansamblio pastatų vidaus erdvių ir kiemelio sutvarkymas, sudarant palankias sąlygas kūrybinių industrijų vystimuisi.

  2008–2011

  ESSF – 5 000 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 882 000 Lt

  Iš viso – 5 882 000 Lt

  Jūros upės pakrančių ir šlaitų (nuo užtvankos iki Vasaros estrados) zonos kompleksinis sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną.

  2008–2013

  ESSF – 8 000 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 1 412 000 Lt

  Iš viso – 9 412 000 Lt

  Tauragės miesto Vytauto stadiono rekonstrukcija.

  2010–2013

  ESSF – 2 300 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos – 406 000 Lt

  Iš viso – 2 706 000 Lt

  Apleistos buvusio karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) regeneravimas pritaikant ją komercinės paskirties objektams statyti.

  2010–2013

  ESSF – 2 487 000 Lt

  Nacionalinio biudžeto lėšos- 440 000 Lt

  Iš viso- 2 927 000 Lt.


   

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

  Projektas vykdomas: nuo 2002 iki 2009-12-31

  Projekto vertė: 22 891 325 Lt (70 proc. finansuoja ES Sanglaudos fondas, 20 proc. iš valstybės biudžeto, 10 proc. - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro paskolos lėšos.

  Projekto tikslas: sukurti ES standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą
  Tauragės apskrityje.


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija.

  Projektas vykdomas:   2008–2010

  Projekto vertė: 546 354 eurų

  464 401 eurų – Europos ekonominių erdvių ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.

  81 953 eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

  Projekto finansavimas patvirtintas.

  Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti 2008 balandžio mėn.

  Projekto tikslai:

  ·  Skatinti ir formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į institucinę vaiko globą ir globos įstaigose augančius vaikus, sudaryti visas būtinas sąlygas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį Tauragės rajone.

  Pagerinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globotinių gyvenimo kokybę sudarant sąlygas papildomam globotinių ugdymui, tinkamai formuojant ir ugdant savarankišką, kūrybingą ir išsilavinusią asmenybę.

  Projekto veikla:

  ·  Atlikti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ 11 013 kv. m renovaciją;

  ·  Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą ir priemones;

  ·  Atlikti vaikų globos namus juosiančios tvoros remontą;

  ·  Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą prie įstaigos pastato;

  ·  Atlikti elektros montavimo, šildymo sistemos remonto, vandentiekio ir kanalizacijos remonto darbai;

  ·  Įrengti 5 darbo vietų kompiuterinę klasę esamoje vaikų globos namų bibliotekos patalpoje.


   

  Projekto pavadinimas: "Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato išorinių aitvarų rekonstrukcija, didinant energijos vartojimo efektyvumą (I etapas)"

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – nustačius pagrindines problemas įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias energijos taupymą ir pagerinančias pastato atitvarų charakteristikas. Tokiu būdu bus užtikrintas energijos naudojimo efektyvumas, pastato techninių charakteristikų pagerinimas, komfortinės ugdymosi ir darbo sąlygos.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti pastato išorinius atitvarus, gerinant jų energetines charakteristikas.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus įrengtas ir apšiltintas šlaitinis stogas, apšiltinta 1171 kv. m. sienų, pakeista 37 kv. m. lauko durų.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužės mėn – 2011 m. gegužės mėn

  Projekto vertė: 735.431,00 Lt


   

  Projekto pavadinimas: „Kurčių vaikų sveikatos apsaugos ir rūpinimosi vaiku ir šeima paslaugų gerinimas pasitelkiant Norvegijos patirtį“ (projekto Nr. LT0009-2004-TEC-2NOR-02-041)

  Projekto vykdytojas: Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

  Projekto tikslas: Pasitelkus sėkmingą Norvegijos patirtį gerinti kurčių vaikų sveikatos apsaugą Lietuvoje.

  Projekto uždavinys: susipažinti su Norvegijos patirtimi teikiant paslaugas kurčio vaiko šeimai, didinti paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje, pasirengti visuotinei naujagimių klausos patikrai, diegti naujas socialines paslaugas, kurti naujus valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo tinklus.

  Laukiami rezultatai: paslaugas kurtiems vaikams teikiantys specialistai įgys naujų žinių ir kompetencijų, bus pradėtos teikti naujos soc. paslaugų formos Tauragės rajono savivaldybėje; tėvai, auginantys kurčius vaikus, medicinos., soc. paslaugų ir spec. ugdymo įstaigos bus aprūpintos nauju informaciniu leidiniu, bus pradėtas formuoti bendradarbiavimo tinklas tarp medicinos, socialinių ir ugdymo paslaugų teikimo grandžių centrinių valdžios įstaigų, savivaldybių ir NVO sektoriaus lygiais.

  Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo fondo pagal subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“.

  Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia – 2010 m. sausis, pabaiga – 2010 rugsėjis.

  Projekto vertė: 190 855,56 Lt

  Kontaktinis asmuo: Joana Vanagienė

  Bendrijos PAGAVA paprojekčio veiklų organizatorius
  Tel.: +370 606 89902, el.p.: pagava@pagava.w3.lt


  Projekto pavadinimas:  Prasidėjo projekto ,,Apleistos buvusios karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) sutvarkymas“ įgyvendinimas 

  2011 m. lapkričio 17 d. tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Apleistos buvusios karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) sutvarkymas“ (projekto Nr. VP3-1.3-VRM-01-R-71-008) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. Projekto tikslas yra ,,Sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistą buvusio karinio miestelio (Vytauto g.) teritoriją“, uždavinys ,,Kompleksiškai sutvarkyti apleistą buvusio karinio miestelio (Vytauto g.) teritorijos viešąją infrastruktūrą ir aplinką“. Pradėjus įgyvendinti projektą, Tauragės rajono savivaldybės administracija 2011 m. rugpjūčio 16 d. su viešojo konkurso laimėtoja UAB „Archstudija“ pasirašė techninio projekto paslaugos rengimo sutartį, kuri apleistos buvusios karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) sutvarkymo techninį projektą turi parengti iki 2012 m. kovo 16 d. Planuojama sutvarkyti šią apleistą buvusio karinio miestelio teritoriją (Vytauto g.), užimančią apie 15 ha ir esančią greta Tauragės miesto centro. Kompleksiškai bus sutvarkyta apleista, nenaudojama pramoninės ir komercinės paskirties teritorija ir aplinka: nugriauti bešeimininkiai statiniai, sutvarkyti tvenkinių krantai ir jų prieigos, įrengti šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruota Jūros gatvės važiuojamosios dalies atkarpa (nuo Ramovės g. iki Vytauto g.) ir Jūros skg. atkarpa, inžineriniai tinklai (vandentiekio, fekalijų ir lietaus nuotekų, elektros), iškirsti seni medžiai ir pasodinti nauji, įrengtos automobilių sustojimo vietos ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai). Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis Tauragėje sutvarkyti labai svarbūs viešieji objektai. Projekto įgyvendinimas prisideda prie miesto patrauklumo didinimo, sudarytos geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre.

  Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma –2 900 000 Lt. Skirta paramos finansavimo suma – 2 682 500,00 Lt.


   

  Įgyvendinamas projektas ,,Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas“

  2011 m. rugpjūčio 5 d. tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas“ (projekto Nr. VP3-1.3-VRM-01-R-71-007) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. Projekto tikslas yra ,, Gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, kompleksiškai sutvarkant miesto centro aplinką, viešųjų pastatų fasadus ir viešąsias erdves“, uždaviniai yra ,, Kompleksiškai sutvarkyti Prezidento, J. Tumo- Vaižganto, Respublikos, Vasario 16 - osios, Gintaro gatves ir jų prieigas“ ir ,, Atnaujinti viešųjų pastatų fasadus ir sutvarkyti jų aplinką,“ 2011 metų pabaigoje buvo baigti Vasario 16 - osios g. rekonstrukcijos darbai ir sutvarkytas Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastato fasadas. Be to, 2011 metais prasidėjo Respublikos g. rekonstrukcijos darbai ir baigsis 2012 m. rugpjūčio 1 d. Gintaro g. rekonstrukcijos darbai bus pradėti vykdyti š. m. balandžio mėnesio pabaigoje. Prezidento g. rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti vykdyti 2012 m. gegužės mėnesį., J. Tumo-Vaižganto g. rekonstrukcijos darbai prasidės 2012 m. birželio mėnesį. Kompleksiškai bus sutvarkyta miesto centrinės dalies viešųjų erdvių infrastruktūra: pakeistos tvarkomų teritorijų (gatvių, šaligatvių ir takų) dangos, sutvarkytas apželdinimas, nutiesti nauji apšvietimo tinklai, renovuoti, įrengti lietaus nuotekų tinklai, iškirsti seni medžiai ir pasodinti nauji, įrengtos automobilių sustojimo vietos ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai). Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis Tauragėje bus sutvarkyti labai svarbūs viešieji objektai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie miesto patrauklumo didinimo gyventojams ir investuotojams - bus sudarytos geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerės gyvenimo kokybė gyventojams ir svečiams, bus sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma –16 000 000 Lt. Skirta paramos finansavimo suma –14 800 000,00 Lt.


  Projekto pavadinimas: „Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“.

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas - sumažinti grunto ir gruntinio vandens taršą buvusios naftos bazės teritorijoje.

   

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus panaikintas taršos šaltinis bei suformuota patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams, investuotojams. Sutvarkytos teritorijos plotas – 0,13 ha, iškasto užteršto grunto kiekis – 2,2 tūkst m3.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2011 m. vasario mėn – 2012 m. birželio mėn

  Projekto vertė: 1 731 149,91 Lt


  Projekto pavadinimas: „Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“.

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas - sumažinti grunto ir gruntinio vandens taršą buvusios naftos bazės teritorijoje.

   

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus panaikintas taršos šaltinis bei suformuota patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams, investuotojams. Sutvarkytos teritorijos plotas – 0,13 ha, iškasto užteršto grunto kiekis – 2,2 tūkst m3.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2011 m. vasario mėn – 2012 m. birželio mėn

  Projekto vertė: 1 731 149,91 Lt


  Projekto pavadinimas: „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas - užtikrinti aukštą viešųjų paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą.

   

  Laukiami rezultatai: Rekonstruojamas kultūros ir švietimo paskirties pastatas ir įsigyjama būtina įranga universalaus daugiafunkcio centro funkcionavimui bei suplanuotų veiklų vykdymui.

  Įgyvendinant projektą bus atliekami būtinieji pastato sutvarkymo ir patalpų pritaikymo darbai: sutvarkytas fasadas, pakeista stogo danga, langai, lauko ir vidaus durys, renovuota vidaus elektros instaliacija, šildymo, vandens ir nuotekų tinklai, atlikta vidaus (grindys, sienos) apdaila; taip pat įsigyjami baldai, technologinė, multimedinė įranga.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2011 m. spalio mėn – 2013 m. rugsėjo mėn

  Projekto vertė: 1 360 175,00 Lt


  Projekto pavadinimas: „Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas“.

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas - didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, sutvarkyti kaimo, kompleksiškai sutvarkant Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą.

   

  Laukiami rezultatai: Batakių mietelyje bus sutvarkyta vasaros estrada , skveras ir centrinė aikštė bei Ateities g. įrengtas apšvietimas nuo Pilaitės g. iki Slėnio g. Žygaičių miestelyje bus įrengtas pėsčiųjų/dviračių takas bei apšvietimas Žygaičių gatvės atkarpoje tarp Girutės g. ir Sodos g., sutvarkyta teritorija prie pastato Žygaičių g. 22, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelė prie Žygaičių gimnazijos ir prie Žygaičių g. 5. Lomių kaime bus sutvarkytas parkas, rekonstruotas bendruomenės pastatas ir sutvarkyta aplinka prie pastato. Pagramančio miestelyje bus sutvarkytas sporto aikštynas, poilsio zona prie Akmenos upės atodangos. Skaudvilės mieste bus sutvarkyta Liaudies aikštė ir skveras, poilsio zona prie Skaudvilės gimnazijos, įrengti bei sutvarkyti pėsčiųjų takai (šaligatviai) Skaudvilės mieste.

   

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. vasario mėn – 2014 m. sausio mėn

  Projekto vertė: 1 522629,42 Lt


   

  Projekto pavadinimas: „Jūros upės pakrančių ir šlaitų kompleksinis sutvarkymas, I etapas“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – Didinti Tauragės miesto gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant Jūros upės pakrančių ir šlaitų viešąją infrastruktūrą

  Projekto uždaviniai: -„Kompleksiškai sutvarkyti Jūros upės pakrančių ir šlaitų (nuo užtvankos iki vasaros estrados) viešąją infrastruktūrą.

  Laukiami rezultatai: Tikslui pasiekti numatytas priemonių kompleksas: rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai (nuo bunkerio iki vasaros estrados), įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimas, suremontuoti laiptai su aikštele, atnaujinta ir įrengta automobilių apsisukimo aikštelė (Prezidento g. gale), sutvarkyta vasaros estrada, įrengti mažosios architektūros elementai, demontuotas esamas statinys (lauko tualetas).

  Atlikus rekonstrukcijos darbus pagerės gyventojams poilsio sąlygos galimybės turiningai praleisti laisvalaikį. Taip pat bus sukurta geresnė gyvenimo kokybė miesto gyventojams, investuotojams ir miesto svečiams, pagerės miesto estetinis vaizdas. Projekto dėka padidės Tauragės regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. rugpjūtis – 2014 m. liepa.

  Projekto vertė: 2 424 990,00 Lt.  Projekto pavadinimas: Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-004)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto partneris: Šilalės rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tobulinti Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinti regiono plėtrą

  Projekto uždaviniai: Pravesti Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų specializuotus mokymus

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą, t.y. pravedus specializuotus 12-os modulių mokymus 60 asmenų pagal specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros programą, stiprės Tauragės regiono savivaldybių darbuotojų kvalifikacija vienoje iš prioritetinių regioninės politikos, viešojo administravimo tobulinimo ir minėtų savivaldybių kvalifikacijos kėlimo sričių – gebėjimų, susijusių su strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinimas. Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybių atstovai įgytas plataus spektro viešojo administravimo srities žinias galės panaudoti ne tik siauram savo kuruojamos srities geresniam funkcijų vykdymui, bet ir siekti sinerginio efekto rengiant ir įgyvendinant strateginius plėtros tikslus.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. sausis – 2014 m. sausis

  Projekto vertė: 502.500,00 Lt

  Paramos suma: 427.125,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


  Projekto pavadinimas: „Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių rekonstrukcija“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslai ir uždaviniai:

  Projekto tikslas –plėtoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių) tinklą. Pagerinti visų miesto gyventojų susisiekimo sąlygas. Rekonstruojamų gatvių ilgis – 0,953 km

  Projekto uždavinys: Vietinės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas rekonstruojant Tauragės miesto gatves

  Laukiami rezultatai: modernizuota ir išplėtota transporto infrastruktūra Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.)gatvėse. Rekonstų gatvių ilgis – 0,953 km.

  Be to, pagerinus transporto eismo sąlygas, sumažės transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir keliamas triukšmas. Todėl gerės ekologinė situacija, bus mažiau kenkiama gyventojų sveikatai. Be to, bus sukurta infrastruktūra reikalinga verslo plėtrai, ko pasėkoje bus sukurtos naujos darbo vietos ir sumažintas regionų vystymosi atotrūkis.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES Regioninės plėtros fondas, LR Valstybės biudžetas ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. gegužė – 2014 m. liepa.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 2883550,87Lt.
   

  PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ
  „TAURAGĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007-2013 M. STRATEGIJA“
  II PRIORITETO „TAURAGĖS RAJONO KAIMŲ GYVENAMOSIOS APLINKOS
  PATRAUKLUMO DIDINIMAS, SKATINANT VIETOS BENDRUOMENĖS AKTYVUMĄ“
  2. 1 PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

  „Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – sutvarkyti viešosios paskirties pastatą bei aplinką ir pritaikyti gyventojų poreikių tenkinimui.

  Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  1. atlikti pastato fasado remonto darbus;
  2. pakeisti langus ir duris;
  3. sutvarkyti aplinką įrengiant krepšinio aikštelę.

  Įgyvendinus projektą „Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas Baltrušaičių kultūros namų pastatas, sumažės pastato eksploatavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis visiems Baltrušaičių kaimo gyventojams, saviveiklininkams ir jaunimui. Sutvarkyta aplinka prie kultūros namų ir įrengta krepšinio aikštelė skatins jaunimą kuo turiningiau praleisti savo laisvalaikį, didins poreikį užsiimti sportine veikla.

   

   

  „Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – sutvarkyti viešosios paskirties pastatą ir pritaikyti gyventojų poreikių tenkinimui. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  Uždaviniai:

  1. atlikti pastato sienų ir lubų remonto darbus;
  2. pakeisti langus ir vidaus duris;
  3. atlikti laiptų ir I aukšto grindų remontą;
  4. atlikti vidaus patalpų santechnikos darbus (tualeto įrengimas, radiatorių keitimas);
  5. pakeisti šviestuvus, rozetes ir jungiklius.

  Įgyvendinus projektą „Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas viešosios paskirties pastatas, sumažės pastato eksploatavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis Batakių kaimo bendruomenės „Aukaja“ atstovaujančios Batakių miestelį ir aštuonias aplinkines gyvenvietes gyventojams.

  „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ tikslas buvo pagerinti sąlygas bendruomenės kultūriniai veiklai. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždavinys – suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą. Vykdant projektą buvo atlikti šie darbai:

  • Atliktas pastato stogo remontas;
  • Atliktas patalpų remontas (sutvarkytos sienos, lubos, grindys, tualetas).

  Įgyvendinus projektą „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“, bus suremontuoti bendruomenės namai, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla. Pastatas taps jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio bei užimtumo centru, pritaikytas įvairių socialinių ir amžiaus grupių asmenų interesams. Pastatu naudosis ir kitos kaime esančios visuomeninės organizacijos, būrelių nariai, saviveiklininkai, dainininkai ir jaunimas. Visų jų veikla bus orientuota į vietos gyventojų poreikius, jų užimtumą, įtraukimą į veiklą. Turėdami tinkamus ir modernius bendruomenės namus, vietos gyventojai aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje.

  „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“ tikslas – suremontuoti Kęsčių kaime esantį viešosios paskirties pastatą bei sudaryti sąlygas aktyviai bendruomenės kultūrinei veiklai. Projekto metu bus suremontuotas pastatas, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyvesnei veiklai.

  Uždaviniai:

  1. suremontuoti pastato grindis, vidaus sienas, lubas;
  2. sumontuoti vidaus duris;
  3. aptaisyti lauko laiptus betoninėmis trinkelėmis;
  4. atlikti santechnikos darbus, pakeisti šildymo sistemą, sutvarkyti elektros instaliaciją.

  Įgyvendinus projektą „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas Kęsčių kaime esantis pastatas - mokykla, sumažės pastato eksplotavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis visiems Kęsčių kaimo gyventojams, skatins bendruomenės narius aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

  Pastato, esančio Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Pastato, esančio Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Dacijonų kaime, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams

  Uždaviniai:

  1. Rekonstruoti Dacijonų k., Mokyklos g. 6 pastatą;
  2. Pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą, bus rekonstruotas pastatas, pastatytas priestatas, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyviai veiklai, patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos sąlygos gyventojų užimtumui, saviraiškos tenkinimui.

  Pastatas taps jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio bei užimtumo centru, pritaikytas įvairių socialinių ir amžiaus grupių asmenų interesams. Patalpomis naudosis visi bendruomenės nariai. Visų jų veikla bus orientuota į vietos gyventojų poreikius, jų užimtumą, įtraukimą į veiklą. Turėdami tinkamas ir modernias bendruomenės patalpas, vietos gyventojai aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje. Įgyvendintas projektas ir jo metu suremontuotos patalpos bus pagrindas tolimesnių tradicijų ir renginių puoselėjimui.

  Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Jūros g. 1

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 690 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Jūros g. 1“ tikslas – sudaryti sąlygas tradicinių amatų ir etnokultūros puoselėjimui.

  Uždaviniai:

  1. Atlikti pastato vidaus patalpų remonto darbus, pritaikant kuriamo amatų centro poreikiams;

  2. Įsigyti reikiamą kuriamam amatų centrui įrangą/įrankius ir baldus.

  Įgyvendinus projektą, bus atliktas pastato remontas, įsigyta reikiama įranga/įrankiai ir baldai, įkurtas tradicinių amatų ir etnokultūros centras, užtikrinamas nuolatinis pastato naudojimas ir priežiūra bei etninės kultūros ir tradicinių amatų, būdingų Tauragės apylinkėms, globa. Tradicinių amatų ir etnokultūros centras taps atviras ir lankomas visuomenės, bus sudarytos galimybės išsaugoti kultūrinį paveldą, tradicinius amatus. Tradicinių amatų plėtra sumažins socialinius ir ekonominius skirtumus tarp miesto ir kaimo, pagerins vietos gyventojų gyvenimo kokybę, kuri padidins kaimo vietovių patrauklumą ir sustabdys neigiamus demografinius procesus.

  Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 200 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams“ tikslas – sudaryti sąlygas Staiginės kaime bendruomenės susibūrimų, minėjimų ir kitokių renginių organizavimui, turistų susipažinimui su svarbia Lietuvos istorijos dalimi..

  Uždaviniai:

  1. Įrengti Staiginės k., prie mašinų stovėjimo aikštelę;
  2. Sutvarkyti aplinką ir pritaikyti erdvę Staiginės k., aplink Konvencijos paminklą, renginiams, turizmo ir rekreacijos plėtrai.

  Įgyvendintas projektas ir jo metu įrengta aikštelė aplink Konvencijos paminklą, bei automobilių stovėjimo aikštelė, bus pagrindas tolimesnių kasmetinių minėjimų ir renginių puoselėjimui. Projektas reikalingas tam, kad būtų galima tęsti tolimesnę veiklą, didesnių turistų srautų pritraukimui.

  Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 100 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ tikslas – sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui, renginiams ir taip padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei bendruomenės narių užimtumą.

  Uždaviniai:

  1. Sutvarkyti teritoriją – įrengti aikštelę bendruomenės renginiams: pašalinti seną asfalto dangą, šaligatvių bortus, betoninius pamatus ir iškloti šią teritoriją nauju betono trinkelių grindiniu, betoniniais bordiūrais.
  2. Pakeisti takų grindinio trinkeles;
  3. Apželdinti aplinką;
  4. Pastatyti 4 lauko suoliukus, 2 šiukšliadėžės;
  5. Įrengti aikštelės apšvietimą.

  Įgyvendintas projektas ir jo metu sutvarkyta viešoji erdvė bus pagrindas tolimesnių tradicijų ir renginių puoselėjimui. Projektas reikalingas tam, kad būtų galima tęsti tolimesnę veiklą, renginių organizavimą, nes tai didžiausia problema – tinkamos tam vietos stoka. Bendruomenei bus lengviau vykdyti jau esamą veiklą ir organizuoti jau tradiciniais tapusius renginius.


   


   

  „Aukštupių kaimo bendruomenės namų rekonstrukcija“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Aukštupių kaime, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį Aukštupių kaimo bendruomenės poreikiams. Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  • rekonstruoti Aukštupių kaimo visuomeninės paskirties pastatą;
  • pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas pastatas, sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla.

   

   

  „Pastato rekonstrukcija pritaikant Šakviečio apylinkės bendruomenės centro poreikiams“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Šakviečio apylinkėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį Šakviečio apylinkės bendruomenės reikmėms. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  1) rekonstruoti Šakviečio apylinkės visuomeninės paskirties pastatą;

  2) pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas pastatas, sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla.

  „Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 200 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vietos projekto „Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ tikslas – puoselėti kaimo gyventojų užimtumo ir laisvalaikio praleidimo tendencijas, atnaujinant Kunigiškių kultūros namų pastatą (unikalus Nr. 7798-6006-3016) bei pritaikant jį kaimo gyventojų poreikiams.

   

  „Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pgrindinis projekto „Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas“ tikslas buvo kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Galmenų kaime, sutvarkant pastatą ir pritaikant jį bendruomenės „Galmena“ reikmėms. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždaviniai:

  • suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą;
  • pastatą pritaikyti bendruomenės reikmėms.

   

  „Lauksargių kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto „Lauksargių kaimo bendruomenės pastato remontas“ tikslas buvo kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Lauksargių kaime, suremontuojant pastatą ir pritaikant jį Lauksargių kaimo bendruomenės reikmėms. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždavinys – suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą. Vykdant projektą buvo atlikti šie darbai:

  • Atliktas pastato stogo remontas;
  • Atliktas aktų salės remontas, įrengiant pakabinamas lubas.
  • Projekto metu buvo sutvarkytas pastatas (apšiltintas stogas ir pakeista jo danga, pakeisti aktų salės langai, įrengtos pakabinamos lubos), sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.

  „Pastato remontas pritaikant jį Mažonų kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 150 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto „Pastato remontas pritaikant jį Mažonų kaimo bendruomenės poreikiams“ metu buvo suremontuoti bendruomenės namai, sukurta materialinė bazė, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyvesnei veiklai. Projekto tikslas – Didinti Mažonų kaimo patrauklumą, užtikrinti vietos bendruomenės poreikių tenkinimą.

  Uždaviniai:

  1. Suremontuoti pastatą, esantį Tauragės r. sav., Mažonų sen.,Mažonų k., Vilties g. 2, skirtą bendruomenės veiklai.

  2. Pagerinti infrastruktūrą prie pastato įrengiant mašinų aikštelę.

  Projekto metu buvo sutvarkytas pastatas (apšiltos sienos), sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei (sutvarkyta infrastruktūra prie pastato įrengiant mašinų aikštelę), sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-01 13:55:35