Tauragės rajono savivaldybė - Poveikio aplinkai vertinimas
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ