TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • test
 • Naudinga informacija
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Būstas
 • Socialinė parama
 • Taisyklės ir tvarkos
 • Konkursai į valstybės tarnyba
 • Daugiabučių valdymas
 • testas 1
 • Testas 2
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Tauragė – draugiškas gamtai rajonas
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Vadovai
  Struktūros daliniai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Administracijos nuostatai
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Asmens duomenų apsauga
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Pagrindinė svetainė
 • Naujienos
  Gegužės 15 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

  Š. m. Gegužės 15 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos posėdžio medžiaga skelbiama: TEISINĖ INFORMACIJA→TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI→TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI.


   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

   POTVARKIS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
  SUŠAUKIMO 

  2019 m. gegužės 9 d. Nr. 4-33
  Tauragė

   

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

  sušaukiu 2019 m. gegužės 15 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį,  teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą ir atstovų išrinkimo.

  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą.

  4. Dėl Tauragės  rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto  sudarymo.

  6. Dėl Modesto Petraičio paskyrimo į Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Dovydo Kaminsko darbo užmokesčio patvirtinimo.

  8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojos Virginijos Eičienės darbo užmokesčio patvirtinimo.

  9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

  10. Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.

  11. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.

  12. Dėl pritarimo skirti paramą Tauragės rajono gausioms šeimoms.

  13. Dėl Tauragės r. sav. Tauragės sen. Joniškės k. Joniškės g. paprastojo remonto ir Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. Tvenkinio g. kapitalinio remonto darbų vykdymo.

  14. Dėl Antano Venckaus atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

  15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų Tauragėje, Aerodromo g. 15-15, pritaikymo neįgaliojo poreikiams.

  16. Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo.

  17. Dėl leidimo Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos vykdyti projektavimo ir statybos darbus.

  18. Dėl  nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.

  19. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“.

  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

  Savivaldybės meras                                                                                               Dovydas Kaminskas

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter