TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Naujienos
  Š. m. gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

  Š. m. gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis.

   Tarybos posėdžio medžiaga skelbiama: TEISINĖ INFORMACIJA→TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI→TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI  http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=2&dok_rusys=29&dok_rusys_title=TSP  ir NAUJIENOS→ POSĖDŽIAI /go.php/posedziai969798.

   

   

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

   

  POTVARKIS

  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

  SUŠAUKIMO

   

  2018 m. gruodžio 13 d. Nr. 4-78

  Tauragė

   

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

  sušaukiu 2018 m. gruodžio 19 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

  1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

  3. Dėl darbo sutarties, sudarytos su Sauliumi Kasperavičiumi, sąlygų pakeitimo.

  4. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo.

  5. Dėl Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

  6. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

  7. Dėl Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

  8. Dėl Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

  9. Dėl Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

  10. Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

  11. Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

  12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

  13. Dėl dalyvavimo projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.

  14. Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

  15. Dėl Tauragės miesto ir Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (2008–2018 m.) aprobavimo.

  16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-14 „Dėl 2018 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

  17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-213 ,,Dėl papildomų funkcijų pavedimo ir priemokos mokėjimo Modestui Petraičiui, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.

  18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-214 ,,Dėl papildomų funkcijų pavedimo ir priemokos mokėjimo Vytautui Navickui, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“ pripažinimo netekusiu galios.

  19. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. 

  20.Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

  21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. 1-148 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

  22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-284 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

  23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolierės Kostės Čiapienės kadencijos trukmės  nustatymo.

  24. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriui.

  25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-1597 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

  26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1100 ,,Dėl mokėjimo už mokymosi atostogas“ pripažinimo netekusiu galios.

  27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios.

  28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

  29. Dėl premijos skyrimo  viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui.

  30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimo R. S. (duomenys neskelbtini).

  31. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. D. (duomenys neskelbtini).

  32. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo aukcione.

  33. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai.

  34. Dėl socialinės globos kainų patvirtinimo Lauksargių globos namuose.

  35. Dėl  pritarimo skirti  paramą Tauragės rajono gausioms šeimoms. 

  36. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės socialinių paslaugų centre patvirtinimo.

  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

   

  Savivaldybės meras                                                                                                  Sigitas Mičiulis
  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter