Tauragės rajono savivaldybė - Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ