TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
  Licencijų ir leidimų išdavimas

   


   

  LEIDIMŲ VERSTIS DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA DUJOMIS IŠDAVIMO TVARKA

  1. Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

  2. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse  narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

  3. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami asmenims: nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems dujų terminalą (sandėlį), turintiems avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu. Privaloma turėti nustatyta tvarka apmokytus darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti.

  4. Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami asmenims nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems prekybos vietą (vietas), kurioje  vykdoma mažmeninė prekyba dujomis. Leidžiama vykdyti mažmeninę prekybą dujomis pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams. Šiuo atveju privaloma nuosavybės teise ar kitais pagrindais turėti dujų terminalą. Taip pat mažmenine prekyba dujomis leidžiama verstis asmenims, turintiems avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, matavimo priemones (svarstykles, technologinę įrangą ir apmokytus darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti.

  5. Prekybos leidimus savo teritorijoje išduoda savivaldybės administracijos direktorius.

  6. Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui nustatytos formos prašymą.

  7. Prašyme nurodoma:

  - pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

  - veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis –įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

  - jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, - tiksli gimimo data;

  - juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

  - jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

  - kokiu būdu pareiškėjas iš  licencijas išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

  8. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

  - deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas;

  - terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys;

  - pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu kopiją.

  9. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

  - deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas;

  - prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  - pažymos apie turimą technologinę įrangą, prietaisus pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  - pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys.

  10. Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimus pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimams gauti, gavimo.

  11. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“.

  Už leidimo verstis didmenine prekyba  dujomis išdavimą mokama 376 Eur valstybės rinkliava.

  Už licencijos verstis mažmenine prekyba dujomis mokama 376 Eur valstybės rinkliava.

  Valstybės rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 52977.


   

   LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMAS

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

  Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutarties ir pan.) valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos kelių susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas.

  Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, pateikia:

  1. nustatytos formos prašymą;

  2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;

  3. kai vežėjas fizinis asmuo - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymas arba jų kopijas;

  4. vairuotojo pažymėjimą;

  5. kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimą;

  6. techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

  7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

  8. jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.);

  9. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

  Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.

  Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti numatomas 10 darbo dienų terminas. Atsakingas padalinys: Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius, tel. 8446 62853, 211 kab.

  Prašymo forma išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi >>

  Prašymo forma patikslinti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi >>

  Už leidimo, leidimo dublikato ar patikslinto leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava:

  Leidimo išdavimas- 45 Eur; Patikslinto leidimo išdavimas-10 Eur., dublikato išdavimas- 7,20 Eur.

  Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas- bankas ,,Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 53077

   

  KELEIVIŲ VEŽIMAS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

  Vežėjai teikti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais gali, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:           

  1. Turėti lengvajį automobilį, priklausantį nuosavybės teise;
  2. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
  3. Deklaruota įmonės buveinės  registracijos vieta arba gyvenamoji vieta (fizinis asmuo) Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje;
  4. Pateikti deklaraciją.

  Deklaracijos forma >>

  Valstybės rinkliava neimama

  Jei asmuo jau turi leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi ir nori pradėti verstis keleivių vežimu už atlygį lengvuoju automobiliu, jis turi:

  1. Panaikinti leidimo galiojimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi;
  2. Išregistruoti ir grąžinti valstybinius taksi numerius;
  3. Nuimti plafoną, skiriamuosius taksi ženklus.


  LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBOS NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS VEIKLA IŠDAVIMAS

   

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

  · Lietuvos Respublikos Energetikos 2002 m. gegužės 16 d. įstatymas Nr. IX-884 ;

  · Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ .

  Leidimai verstis mažmenine nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

  Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

  Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

  Nefasuoti naftos produktai - neišpilstyti naftos produktai. Taisyklėse prie nefasuotų priskiriami naftos produktai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 10 litrų tarą (orlaivių, automobilių ir (ar) motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 50 litrų tarą).

  Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

  · leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

  · leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;

  · leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;

  · leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

  NEFASUOTI NAFTOS PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGULIUOJAMA DIDMENINĖS IR (AR) MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMAIS

  Eil. Nr.

  Nefasuotų naftos produktų pavadinimas

  Kombinuotosios nomenklatūros kodai ¹

  1.

  Variklių benzinas:

   

  1.1.

  aviacinis benzinas

  2710 12 31

  1.2.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95

  2710 12 41

  1.3.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98

  2710 12 45

  1.4.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98

  2710 12 49

  2.

  Reaktyviniai degalai

  2710 12 70, 2710 19 21

  3.

  Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai

  2710 19 43,2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19

  4.

  Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms²

  2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00

  5.

  Biodyzelinas

  3826 00 10

  Pastabos:

  1. 1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 metais, versiją (OL 2011 L 282, p. 1–912). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.
  2. 2 Leidimu verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais reguliuojama tik mažmeninė prekyba degalinėse suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.

  Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma:

  · pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

  · veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

  · jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;

  · juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

  · jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

  · kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios instituvijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus;

  Prašant leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia:

  · deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

  · terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

  · pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

  Prašant leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais,pateikia:

  · degalinės pripažinimo tinkama naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją

  · degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  · sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;

  · pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

  · Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

  · Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

  · Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

  · Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

  · Prašymas panaikinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

  Už leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą imama 376 Eur valstybės rinkliava. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas- bankas ,,Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52577.


  VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROCENTŲ, MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE IŠDAVIMAS

  Reglamentuojantys teisės aktai:

  Lietvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857;

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos akoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

  Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašas

  Vienkartinių licencijų rūšys:

  • Verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
  • Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
  • Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
  • Verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.
  • Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

  Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikotarpiui.

  Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

  1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, ūkinės veiklos, kuria prašoma licencijos, rūšis, renginio pavadinimas, vieta, laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais numeris ir išdavimo data;

  2. turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

  3. seniūno leidimo prekiauti viešoje vietoje kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

  4. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

  4. Renginio organizatoriaus sutikimas ir suderinimas;

  5. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

  Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

  PRAŠYMAS
  DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS IŠDAVIMO

  Paslaugos kaina: 17 Eur, mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.


   

  LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMAS

  Reglamentuojantys teisės aktai:

  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 ;

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos akoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“;

  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

  Dėl atstumo nustatymo prekybai alkoholiniais gėrimais

   Licencijų rūšys:

  • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
  • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
  • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
  • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams; licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat įmonėms, norinčioms prekiauti paviljonuose.

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

  Prekybos įmonėse draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 val. iki 8 val.

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

  • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, (įskaitant uždaruosius), baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekviename padalinyje.
  • Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, išduodama viena licencija.
  • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, (bufetuose), licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete), o kambariuose įrengti mini barai įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kur jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai.
  • Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose mini baruose, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti mini barai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais keliuose orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, jai išduodama viena licencija ir į ją įrašomi orlaivių pavadinimai bei registravimo numeriai.

  Licencijos įmonėms išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

  Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse ir prekybos įmonėse išdavimo konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, tel. (8 446) 62853

  Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

  1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto numeris (jeigu įmonė jį turi), įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai, juridinio asmens pavadinimai, kodas ir buveinė, licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą

  2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (51%), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

  Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

  Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.

  3. Dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitas, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaita-faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienus metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo;

  4. Ne Lietuvoje įsteigtos įmonės – valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą

  5. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

  6. Prekybos patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

  7. Patalpų nuomos sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

  8. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

  Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

  PRAŠYMAS DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

  Paslaugos kaina: išdavimas - 490 Eur., patikslinimas – 112 Eur. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.


      

  LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMAS

  Reglamentuojantys teisės aktai:

  • Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143;

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1450 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“;

  • Tauragės miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 1-624 ,,Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių, aptarnaujančių kaimų ir miestelių gyventojus, licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

  Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje įsteigtoms parduotuvėms, viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, paviljonams išduoda Tauragės rajono savivaldybės nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktorius.

  Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodamos neterminuotam laikui.

  Įmonė, norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Plėtors, investicijų ir turto valdymo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai per kontaktinį centrą pateikia:

  1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, jeigu įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė; kokios rūšies licencijos prašoma; prekybos tabako gaminiais vietos adresas ir pavadinimas (jeigu prekybos vieta turi pavadinimą); sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi); kokiu būdu (tiesiogiai per Interesantų aptarnavimo poskyrį ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą;

  2. Įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;

  3. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

  4. Kaimų, miestelių sąrašą pagal seniūnijas su atitinkamos seniūnijos seniūno suderinimu, kuriose aptarnaujami gyventojai;

  5. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu arba dokumentų, patvirtinančių leidimą naudotis transporto priemone, kopijas;

  6. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

  Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.


  PRAŠYMAS DĖL LICENZIJOS IŠDAVIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

  DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS IŠ AUTOMOBILINIŲ PARDUOTUVIŲ, APTARNAUJANČIŲ KAIMŲ IR MIESTELIŲ GYVENTOJUS, LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  Paslaugos kaina: 144 Eur, mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52477.


   


  IŠDUOTOS LICENCIJOS IR LEIDIMAI


   

  ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO PREKIAUTI SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS  PATIKSLINIMO


   

  UAB „TAURAGĖS DUJOS“ PANAIKINTAS LEIDIMAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

  UAB „NAFTOS DUJOS“ IŠDUOTAS LEIDIMAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

  UAB ,,GEMERTA'' LEIDIMAS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS


   

  DĖL TAURAGĖS RAJONO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

   


   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-11 09:19:48