TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Vaiko teisių apsauga
  ĮVAIKINIMAS

  Kaip tapti įtėviais

  1. Įvaikinimo sąlygų išsiaiškinimas. Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS), kurio darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.

  2. Dokumentų pateikimas. Apsisprendę įvaikinti vaiką, privalote pateikti VTAS reikiamus įvaikinimui dokumentus:

  ·  prašymą, kuriame nurodote duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus;

  ·  paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  ·  santuokos liudijimo kopiją, jeigu išsituokęs – teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu našlys – sutuoktinio mirties liudijimo kopiją (jeigu ji yra);

  ·  nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;

  ·  pažymą apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija arba bendrijos pirmininkas);

  ·  dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;

  ·  pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotas pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamą turtą);

  ·  sutuoktinio rašytinį sutikimą, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.VTAS, gavusi aukščiau išvardintus dokumentus, kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie jūsų  ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą bei organizuos mokymus, kuriuos turi išklausyti būsimieji įtėviai.

  Visi pateikti duomenys apie jus yra konfidencialūs.

  3. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. VTAS, gavusi ir peržiūrėjusi jūsų pateiktus dokumentus, organizuos jūsų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, kurio metu sieks išsiaiškinti, ar jūs pasirengę tapti įtėviais, galinčiais suteikti įvaikintam vaikui saugią aplinką ir užtikrinti jam visavertį vystymąsi. Pasirengimo įvaikinti tyrimo metu atestuotas socialinis darbuotojas sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, ištirti jūsų gyvenimo sąlygas ir būdą bei sužinoti kartu su jumis gyvenančių asmenų nuomonę apie įvaikinimą. Atestuoti socialiniai darbuotojai apsilankys pas jus namuose. Jie, pravedę mokymus ir atlikę įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, parengs išvadą dėl jūsų pasirengimo įvaikinti ir perduos ją VTAS. Tuo atveju, jeigu išvada teigiama, jos kopiją VTAS persiųs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įrašys jus į norinčių įvaikinti apskaitą. Jeigu išvada dėl pasirengimo įvaikinti yra neigiama, išnykus priežastims arba jas pašalinus, jūs galite pakartotinai kreiptis į VTAS dėl pasirengimo įvaikinti patikrinimo. Atestuoto socialinio darbuotojo išvadą dėl pasirengimo įvaikinti galite apskųsti teismui įstatymų numatyta tvarka, jeigu nesutinkate su šia išvada.

  4. Įtraukimas į norinčių įvaikinti apskaitą. Esant teigiamai socialinio darbuotojo išvadai dėl pasirengimo įvaikinti, jos kopiją ir sprendimą dėl jūsų įtraukimo į norinčių įvaikinti vaiką apskaitą VTAS siunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įtraukia jus į minėtą apskaitą.

  5. Vaiko pasiūlymas. Atsižvelgdama į jūsų prašyme nurodytus pageidavimus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba per jūsų gyvenamosios vietos VTAS pasiūlo jums galimą įvaikinti vaiką ar vaikus. Jums pateikiami duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, jūs nusprendžiate, kokį vaiką norėtumėte aplankyti jo gyvenamojoje vietoje ir artimiau susipažinti. Jei sutinkate įvaikinti jums pasiūlytą vaiką, patvirtinate tai raštu. Jei atsisakote – patvirtinate tai raštu ir nurodote tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju jums bus pasiūlytas kitas vaikas.

  6. Pareiškimo įvaikinti teismui padavimas. Nusprendę įvaikinti pasiūlytą vaiką, jūs kreipiatės į savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu leisti jums įvaikinti vaiką ir pateikiate teismui reikiamus dokumentus. Pareiškimo turinio ir pateikiamų dokumentų reikalavimus nustato Civilinio proceso kodeksas.

  Sutuoktinio vaiko įvaikinimas

  Jei norite įvaikinti savo sutuoktinio vaiką, savo gyvenamosios vietos VTAS turite pateikti:

  ·  prašymą dėl konkretaus vaiko įvaikinimo;

  ·  paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  ·  santuokos liudijimo kopiją;

  ·  sutuoktinio, kurio vaiką norima įvaikinti, rašytinį sutikimą įvaikinti;

  ·  vaiko tėvo ar motinos, su kuriuo vaikas negyvena, sutikimo įvaikinti, patvirtinto teismo nutartimi, kopiją; sutikimo nereikalaujama, jei vaiko tėvui ar motinai yra apribota tėvų valdžia, jis yra nežinomas ar miręs, pripažintas neveiksniu ar paskelbtas mirusiu;

  ·  įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopiją;

  ·  nustatytos formos (046/a) savo sveikatos pažymėjimą ir įvaikinamo vaiko sveikatos pažymėjimą;

  ·  pažymėjimą apie šeimos sudėtį;

  ·  dokumentą apie gaunamas pajamas.

  VTAS darbuotojai kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl jūsų teistumo.

  Peržiūrėję pateiktus dokumentus, VTAS darbuotojai organizuos jūsų pasirengimo įvaikinti sutuoktinio vaiką patikrinimą. Jį atliks atestuotas socialinis darbuotojas, kuris sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, gyvenimo sąlygas ir būdą, ar vaiko įvaikinimas sutuoktiniui atitinka nepilnamečio interesus. Esant teigiamai išvadai, jūs kreipiatės į savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu įvaikinti savo sutuoktinio vaiką. Kartu su prašymu pateikiate VTAS išvadą bei kitus Civilinio proceso kodekso  nustatyta tvarka paruoštus dokumentus.

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter