Renginių kalendorius
Rugpjūtis
    2019     
M A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Renginiai
Nemokamos treniruotės
2019-08-22 18:00 
Vieta:  Tauragės Žalgirių gimnazijos stadionas
Baltijos keliui-30
2019-08-23 18:00 
Vieta:  Tauragės Švč. trejybės bažnyčioje
Nemokamos treniruotės
2019-08-29 18:00 
Vieta:  Tauragės Žalgirių gimnazijos stadionas
Nuostatai

    PATVIRTINTA

      Tauragės rajono savivaldybės tarybos

      2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-665

TAURAGĖS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, garbės piliečio teises, garbės piliečio vardo praradimo pagrindus.

II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS

2. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės, piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas garsinant savo darbais Tauragės rajono savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje bei išskirtinį indėlį į Tauragės rajono savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, verslo, socialinio vystymo, žemės ūkio bei kitas sritis, taip pat už  aktyvią visuomeninę veiklą.

3. Už tuos pačius nuopelnus Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tik Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gimusiems arba joje gyvenusiems ir dirbusiems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams.

4. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant garbės piliečio vardą mirusiam asmeniui, Garbės piliečio medalis, liudijimas ir pažymėjimas įteikiami mirusiojo šeimai arba artimiesiems.

III. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

 5.  Siūlyti suteikti garbės piliečio vardą gali:

 5.1. Tauragės rajono savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės vykdomosios institucijos, seniūnai;

 5.2. Tauragės rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, įregistruotos visuomeninės, kūrybinės, religinės ir kitos juridiškai teisėtos organizacijos, vietos bendruomenės, asmenų grupės (ne mažiau kaip 50 asmenų) ir kiti juridiniai asmenys (institucija).

6. Siūlymas asmeniui suteikti garbės piliečio vardą pateikiamas raštu Tauragės rajono savivaldybės tarybos sudarytai Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – komisija).

6.1. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija yra sudaroma iš 9 asmenų,  jai vadovauja Tauragės rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas). Jo nesant, komisijai vadovauja komisijos pirmininko paskirtas kitas komisijos narys.

7. Kartu su siūlymu suteikti garbės piliečio vardą turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą:

7.1. gyvenimo aprašymas;

7.2. darbų ir nuopelnų Tauragės rajono savivaldybei (Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms) aprašymas bei rekomendacija;

7.3. asmens deklaruojama gyvenamoji vieta (jei asmuo miręs, paskutinė jo deklaruota gyvenamoji vieta);

7.4. asmens (jei asmuo miręs, jo šeimos narių) rašytinis sutikimas, kad jis sutinka būti siūlomas garbės piliečio vardui suteikti. Sutikimas nereikalingas, jei kandidatas miręs ir nėra šeimos narių;

7.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

8. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai garbės piliečio vardui suteikti.

9. Komisija apsvarsto pateiktą siūlymą suteikti garbės piliečio vardą ir paskelbia kandidatūrą vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

10. Po paskelbimo vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje apie siūlymą suteikti asmeniui garbės piliečio vardą komisija renkasi pakartotinai svarstyti siūlomą kandidatūrą.

11. Garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu. Teikimą, kurį Savivaldybės taryba atmetė, komisija  gali teikti svarstyti iš naujo ne anksčiau kaip po vienų metų.

12. Apie priimtą sprendimą informuojama vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

13. Asmuo, kuriam Savivaldybės taryba suteikia garbės piliečio vardą, įrašomas į Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečių knygą, jam įteikiamas Garbės piliečio medalis, liudijimas ir pažymėjimas.

14. Tauragės rajono savivaldybės meras įteikia garbės piliečiui Garbės piliečio medalį Tauragės miesto šventės metu arba Savivaldybės mero sprendimu kito iškilmingo renginio metu..

15. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Tokiu atveju garbės piliečio vardo regalijos įteikiamos jo šeimai arba artimiesiems.

16. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardas tam pačiam asmeniui suteikiamas tik vieną kartą. Apie garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.

 

IV. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIUI SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečiui suteikiama teisė:

17.1. nemokamai dalyvauti (ar lankytis) su šeima visuose rajono savivaldybės teritorijoje vykstančiuose visuomenei skirtuose renginiuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės institucijos;

17.2. atsiradus būtinybei, Tauragės rajone gauti socialines paslaugas, apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

18. Garbės piliečiui mirus, jo artimųjų pageidavimu, garbės piliečio laidojimo išlaidos gali būti kompensuojamos iki 3 000 Lt sumos.

V. GARBĖS PILIEČIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI

19. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį vardą arba nuteisiamas, Savivaldybės tarybos sprendimu jis gali netekti garbės piliečio vardo.

20. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pripažinti netekusiu galios tarybos sprendimą dėl garbės piliečio vardo suteikimo, asmuo privalo grąžinti Savivaldybės merui arba jo įgaliotam komisijos nariui Garbės piliečio medalį, liudijimą ir pažymėjimą.

21. Apie garbės piliečio vardo netekimą informuojama visuomenė.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tauragės rajono savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio medalio pagaminimu, Garbės piliečių knygos tvarkymu, liudijimų ir pažymėjimų išrašymu, informuoja visuomenę apie garbės piliečio vardo suteikimą ir netekimą, tvarko kitus su garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

23. Garbės piliečio nuotrauka eksponuojama  Tauragės rajono savivaldybėje.

24. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt

_______________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-25 11:35:40

 

MIESTAI PARTNERIAI